Stilhistorie uke 18-19

Plakat ferdig

Da var plakaten ferdig. Det jeg har gjort er å lage ulike bokser med forskjellige former og farger. I De stijl stilen blir det brukt de primære fargene, gult, blått og rødt sammen med hvitt og svart. De stijl er også kjendt for form og farge. 

Her har jeg laget boksene ferdig og lagt farge på dem. Deretter lagte jeg noen streker. 

Ferdig produkt. 

Grunnen til at det er unøyaktig rundt plakaten er på grunn av bleeden som er til hjelp når jeg printer ut og skal skjære rundt, slik at det blir rette linjer. 

De stijl inspirasjon

Legger ut noen inspirasjonsbilder som inspirer meg med tanke på De stijl stilen. De stijl

De stijl var en kunstbevegelse på 1920-tallet. Medlemmene av De stijl ønsket å uttrykke et nytt utopisk ideal av spirituell harmoni og orden. De rendyrket abstraksjon og universalitet gjennom en reduksjon til form og farge. De forenklet visuelle komposisjoner ned til vertikale og horisontale retninger, og brukte bare primærfarger som rødt, blått og gult sammen med sort og hvitt.

Denne stilen har jeg valgt å lage plakaten i. Temaet er fortsatt Nei Til Narkotika. 

http://www.arthistoryguide.com/images/93.jpg

Ferdig brosjyre

Da var brosjyren ferdig. Litt bilder av prosessen og ferdig produkt. Ferdig brosjyre i stilhistorien Ekspresjonisme. 

 

Redigering av brosjyre

Da er jeg ferdig med å lage de to "figurene" som skal brukes i brosjyren. Jeg har brukt programmet illustrator som jeg syns egnet seg best til dette. Det som var en utfordring og tok lang tid var å fargeledde de ulike delene på den første figuren, BRY DEG, SI NEI TIL NARKOTIKA. Nå skal jeg begynne å arbeide i InDesign og sette opp de ulike tingene og arbeide med selve designet. 

Hvorfor jeg har gjort det som jeg har gjort: Dette på grunn av at stilen jeg har valgt er ekspresjonisme, og det som er spesielt med denne stilen er kantete og voldsomt. Jeg skal overdrive med andre ord. Derfor er alt så og si kantete. 


Brosjyre prosess

Da idearbeidet var ferdig startet jeg å arbeide i programmet illustrator. Jeg kom godt i gang med forsiden. Det som jeg har arbeidet med er en slags firkantet logo som skal være på framsiden. Grunnen til at jeg har gjort det slik som dette er fordi jeg valgte stilhistorien ekspresjonisme og det er typisk ekspresjonisme å være voldsomt, overdrevent, kantete og nervøst. Jeg skal få frem mine indre følelser når det kommer til dette temaet. 
 

Brosjyre idearbeid

Etter at jeg hadde valgt meg en stilhistorie og sett på idearbeid satte jeg i gang med idearbeidet. Typisk stilhistorien Ekspresjonisme er voldsomt, kantete og nervøst. Kunstneren skal uttrykke sine indre følelser på en forvridd fremstilling. Idearbeidet mitt begynte veldig enkelt og ikke kantete, men etter hvert utviklet det seg til mer kanter og mer voldsomt, dette skal overdrives. Idearbeidet mitt til oppgaven om å lage en informasjonsbrosjyre til Nei Til Narkotika i stilhistorien Ekspresjonisme:
 

Nei Til Narkotika

Da har jeg søkt rundt på internett etter informasjon om Nei Til Narkotika. Nei Til Narkotika ble en realitet desember 1994. Nei Til Narkotika ble stiftet fordi det var et ønske om å gjøre noe aktivt og profesjonelt med narkotika og kriminelle i Norge. Nei Til Narkotika mener narkotika problemet bare kan bli løst hvis en tar utgangspunkt i der det starter, nemlig blant barn og ungdom. Nei Til Narkotika har en egen avis som kommer ut en gang i året. Nei til Narkotika mener: Vi er mot alle former for legalisering av narkotika. Vi er for kriminalisering når det gjelder både bruk og salg av narkotika. Vi er religiøst og poltiisk helt uavhengig. 


http://www.rockfest.no/2009/wp-content/uploads/2009/02/brydeg.jpg

Ekspresjonisme inspirasjon

Læringsoppdraget for i dag og på mandag går ut på å lage en informasjonsbrosjyre og en plakat i to ulike stilhistorier. Vi fikk 7 ulike tema å velge mellom, og mitt valg er Nei Til Narkotika. I dag skal jeg arbeide med informasjonsbrosjyren og stilhistorien jeg har valgt er ekspresjonisme. Ekspresjonisme betegner en kunstretning og en uttrykksform, og har preget de fleste kunstneriske disipliner som billedkunst, litteratur, musikk, teater, film og arkitektur. At et kunstverk er "eksprosjonistisk" betyr gjerne at verket uttrykker kunstnerens indre følelser, gjennom en subjektiv og forvridd fremstilling av den ytre verden. Uttrykket i ekspresjonistisk billedkunst er ofte kantete, nervøst og voldsomt. 

Inspirasjon til ekspresjonismen:


http://4.bp.blogspot.com/_OIY4qBr_T7I/SS5vGJsTyvI/AAAAAAAAABs/xRsRCUDxMDc/s320/munch+-+skrik.jpg

http://kunstskoleniasgardstrand.com/Bilder/Arsutstiling%202007-08/2Klasse/Bilder/Eva%20Hem%2001.JPG

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Egon_Schiele_009.jpg

http://vardafjell-2mk-0910.wikispaces.com/file/view/edvard_much_hode_ved_hode.jpg/124872053/edvard_much_hode_ved_hode.jpg

http://wiki.natives.no/groups/3mp25/weblog/033b3/images/__thumbs__/9e58d.jpg


 

hits