Mediedesign

Ideutvikling og kreativitet

I dag jobbet vi i en skoletime med teori i mediedesign boken. Vi leste om ideutvikling og kreativitet. Noe vi lærte var:

- Stol på deg selv

- Det skal ikke være regler

- Du skal alltid ha papir og blyant tilgjengelig

- Finne frem til en løsning som formidler budkapet best mulig

- Begunn ideer, FORKLAR!

Skissestadiene: Fyrstikkeskeskisser, grovskisser, arbeidsskisser, presentasjonsskisser, instrukser til fotograf - skissefoto og storyboard. 

Kreative valg: Formater, bildebruk, lyd, skrifter, komposisjon, typografi og bilder.


Repetisjonsoppgaver side 31

I dag har vi gjort noen repetisjonsoppgaver til et kapittel vi leste i fellesskap i medietimen. Under legger jeg ut to av repetisjonsoppgavene:

Hva er en strategi?

Strategi er et utrykk hentet fra militæret, og henspiller nettopp på hvordan man bør planlegge en operasjon.

 

Hva er viktig i de ulike fasene?

Forankring: virksomheten skal ha et klart mål med strategien, og at alle som arbeider der, bør kjenne til målet og være involvert i prosessen.

Situasjonsanalyse: En populær metode er å gjøre en SWOT-analyse. Dette står for styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Planleggingsfasen: Her konkretiseres målene som ble diskutert i forankringsfasen. Hva vil vi oppnå? Vi kan ha som mål at flere skal ha hørt om organisasjonen, at folk skal ha et mer positivt forhold til organisasjonen, eller at de skal melde seg inn i den.

Gjennomføring: Dette betyr rett og slett at man gjennomfører de aktivitetene man har planlagt. Man kan enten benytte egne medarbeidere eller leie inn eksterne byråer. Man har laget et budsjett og en fremdriftsplan, og definerer ulike deadlines for når de forskjellige tiltakene skal være gjennomført.

Evalueringsfasen: Evalueringen kan integreres i gjennomføringen ved at man ved ulike deadines/milepæler måler effekten og vurderer endringer. Vi måler effekten av kunnskaper, holdninger eller atferd og evaluerer om målene er oppnådd. Deretter gjennomgår vi de forskjellige fasene i strategien for å vurdere om de er gjennomført på en god nok måte. 

Benedicte Louise

Benedicte Louise

17, Karmøy

Dette er en skoleblogg. Jeg går på Medier og kommunikasjon på Åkrehamn. På denne bloggen kommer idearbeid, prosessen i arbeidsperioden og ferdige produkter.

Kategorier

Arkiv

hits