mai 2012

Oppgave 3 prosess

Da er jeg ferdig med Jinglen og er fornøyd med den. La litt effekter på sangen også. Dagen i dag har gått veldig bra, fått lært mye i programmet Audition. I tillegg har jeg fått "lekt" meg med programmet, så da blir arbeidet ekstra gøy. 


Oppgave 3 idearbeid

Da har jeg arbeidet med oppgave 3 en stund. Oppgaven går ut på å lage en Jingle. En Jingle er en "intro" til foreksempel en radio kanal, tv kanal osv.. Ideen min er å lage en jingle til Dj Dan fra Torsdag kveld fra nydalen. Jeg har begynt å redigere på musikken jeg skal bruke og skal etterpå spille inn det som skal bli sakt. Jeg valgte sangen Coco Jambo fordi dette er en sang som Dj Dan selv har brukt og fordi den er sommerslig, noe som passer fint nå som sommeren kommer.

.

.

Oppgave 2

I går begynte vi også på oppgave 2. Oppgaven gikk ut på å mixe sanger. Jeg valgte fire sanger og mixet dem sammen og la på ulike effekter. Hensikten med denne oppgaven var å bli kjent med programmet Audition som er for lydproduksjon. Oppgaven gikk veldig bra og jeg er fornøyd med resultatet. Noen bilder:


Oppgave 1

I går arbeidet vi med oppgave 1 med lyd. Oppgaven gikk ut på å ta opp deg selv si noe og legge på "Scary" effekter, slik at det ble en helt annen betydning for hva som ble sakt. Dette var for at vi skulle få kjennskap til programmet Audition som vi arbeider med denne uken. Tok ikke noen screenshots under prosessen på grunn av at det var veldig fort gjort. Men legger med et "Scary" bilde:


http://strangefunnyworld.com/wp-content/uploads/2009/10/scary-faces.jpg

Lyd

Denne uken skal vi arbeide med lyd. Vi begynte dagen med å lese et kapittel om lyd. En liten oppsummering fra kapittelet:

Lyd starter med vibrasjoner i luften. Vibrasjonene skyver molekyler nærmere sammen. Ved høyt press, flytter de seg til luften. Når bølgene av press forandrer seg rundt oss, vil vi høre vibrasjoner som lyd. 

Når to eller flere lyd bølger møtes, legger de seg sammen og subtraherer fra hverandre. Et instrument kan skape ekstreme komplekse bølger. Derfor høres en fiolin og en trompet forskjellige ut, fordeom de spiller samme note. 

Analog audio er positiv spenning som da er høyt press. Og negativ spenning som er lavt press. 

Digital audio er nuller og enere. 

Bit Depth: høyere bit depth gir mer mulige amplitude verdier, altså mer verdier fra "tak" til "gulv" av en lydbølge, produserer større dynamisk rekkevidde, lavere støy, og høyere troskap. 

Amplitude er avstanden på "tak" og "gulv" an ev lydbølge. Hz er hvor mange bølger det er. Står det 50Hz er det 50 lydbølger. Står det 5Hz er det 5 lydbølger osv. 

Når det er mange kjappe lydbølger er det høy frekvens. Når det er få, seine lydbølger er det lav frekvens. 
Prosess og ferdig produkt

Da har jeg levert oppgave 2. Prosess:

Jeg hadde en ide om å lage 3D effekt på designet. Men hver gang jeg prøvde så klikket datamaskinen og jeg måtte restarte den. Det kom slik som dette hver gang:

Firkanten skulle egentlig være en sirkel, men den ble slik som dette da jeg tok 3D effekt på. Jeg aner ikke hvorfor... Men etterhvert fikk jeg en ny ide. Og denne firkanten skal være en harddisk. Det er lov å dele, og harddisk symboliserer dette. Produktet ble ikke som jeg hadde planlagt, men nye ideer dukker opp mens en arbeider. 

Idearbeid til oppgave opphavsrett

Da er jeg i gang med oppgave to der jeg skal lage et t-skjorte design med tema opphavsrett. Opphavsrett er eneretten som skaperen får til å fremstille eksemplarer av skaperverket og ved å gjøre det tigjengelig for almennheten. Jeg har valgt å lage design for CC som er Creative Commons. CC er en organisasjon som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Jeg syns det var litt vanskelig å lage tankekart så det ble ikke så stort, men noen punkter ble det: 

Skisser:Prosess og ferdig produkt

Da er jeg ferdig med den første oppgaven, lage t-skjorte design med tema ytringsfrihet. 

Først fant jeg en hvit t-skjorte på internett

Deretter laget jeg denne. Jeg brukte Ellipse Tool for å lage alle sirklene i ulike former. Den største som er hodet la jeg en Radial Gradient på med oransje og gul. Resultatet ble slik:

Hånden laget jeg med Pen Tool. 

Deretter satte jeg elementene på t-skjorten og det ble slik: Jeg synes det var litt mer vekt på høyre side så dermed la jeg til tekst for å fordele vekten og det ble mer informerende:

Resultat:
Idearbeid til oppgave ytringsfrihet

Oppgaven går ut på å lage et t-skjorte design som tar opp problemstillingen rundt temaet ytringsfrihet. Jeg begynte med å lese om ytringsfrihet og deretter se på inspirasjon. Nå er jeg ferdig med idearbeidet til oppgaven. 

Ytringsfrihet er at en skal få ha egne meninger og skal få ytre seg. En skal også få gi og mota opplysninger, uansett hva medie en bruker. 

Tankekart

Skisser


Plakat ferdig

Da var plakaten ferdig. Det jeg har gjort er å lage ulike bokser med forskjellige former og farger. I De stijl stilen blir det brukt de primære fargene, gult, blått og rødt sammen med hvitt og svart. De stijl er også kjendt for form og farge. 

Her har jeg laget boksene ferdig og lagt farge på dem. Deretter lagte jeg noen streker. 

Ferdig produkt. 

Grunnen til at det er unøyaktig rundt plakaten er på grunn av bleeden som er til hjelp når jeg printer ut og skal skjære rundt, slik at det blir rette linjer. 

De stijl inspirasjon

Legger ut noen inspirasjonsbilder som inspirer meg med tanke på De stijl stilen. De stijl

De stijl var en kunstbevegelse på 1920-tallet. Medlemmene av De stijl ønsket å uttrykke et nytt utopisk ideal av spirituell harmoni og orden. De rendyrket abstraksjon og universalitet gjennom en reduksjon til form og farge. De forenklet visuelle komposisjoner ned til vertikale og horisontale retninger, og brukte bare primærfarger som rødt, blått og gult sammen med sort og hvitt.

Denne stilen har jeg valgt å lage plakaten i. Temaet er fortsatt Nei Til Narkotika. 

http://www.arthistoryguide.com/images/93.jpg

Ferdig brosjyre

Da var brosjyren ferdig. Litt bilder av prosessen og ferdig produkt. Ferdig brosjyre i stilhistorien Ekspresjonisme. 

 

Redigering av brosjyre

Da er jeg ferdig med å lage de to "figurene" som skal brukes i brosjyren. Jeg har brukt programmet illustrator som jeg syns egnet seg best til dette. Det som var en utfordring og tok lang tid var å fargeledde de ulike delene på den første figuren, BRY DEG, SI NEI TIL NARKOTIKA. Nå skal jeg begynne å arbeide i InDesign og sette opp de ulike tingene og arbeide med selve designet. 

Hvorfor jeg har gjort det som jeg har gjort: Dette på grunn av at stilen jeg har valgt er ekspresjonisme, og det som er spesielt med denne stilen er kantete og voldsomt. Jeg skal overdrive med andre ord. Derfor er alt så og si kantete. 


Brosjyre prosess

Da idearbeidet var ferdig startet jeg å arbeide i programmet illustrator. Jeg kom godt i gang med forsiden. Det som jeg har arbeidet med er en slags firkantet logo som skal være på framsiden. Grunnen til at jeg har gjort det slik som dette er fordi jeg valgte stilhistorien ekspresjonisme og det er typisk ekspresjonisme å være voldsomt, overdrevent, kantete og nervøst. Jeg skal få frem mine indre følelser når det kommer til dette temaet. 
 

Brosjyre idearbeid

Etter at jeg hadde valgt meg en stilhistorie og sett på idearbeid satte jeg i gang med idearbeidet. Typisk stilhistorien Ekspresjonisme er voldsomt, kantete og nervøst. Kunstneren skal uttrykke sine indre følelser på en forvridd fremstilling. Idearbeidet mitt begynte veldig enkelt og ikke kantete, men etter hvert utviklet det seg til mer kanter og mer voldsomt, dette skal overdrives. Idearbeidet mitt til oppgaven om å lage en informasjonsbrosjyre til Nei Til Narkotika i stilhistorien Ekspresjonisme:
 

Nei Til Narkotika

Da har jeg søkt rundt på internett etter informasjon om Nei Til Narkotika. Nei Til Narkotika ble en realitet desember 1994. Nei Til Narkotika ble stiftet fordi det var et ønske om å gjøre noe aktivt og profesjonelt med narkotika og kriminelle i Norge. Nei Til Narkotika mener narkotika problemet bare kan bli løst hvis en tar utgangspunkt i der det starter, nemlig blant barn og ungdom. Nei Til Narkotika har en egen avis som kommer ut en gang i året. Nei til Narkotika mener: Vi er mot alle former for legalisering av narkotika. Vi er for kriminalisering når det gjelder både bruk og salg av narkotika. Vi er religiøst og poltiisk helt uavhengig. 


http://www.rockfest.no/2009/wp-content/uploads/2009/02/brydeg.jpg

Ekspresjonisme inspirasjon

Læringsoppdraget for i dag og på mandag går ut på å lage en informasjonsbrosjyre og en plakat i to ulike stilhistorier. Vi fikk 7 ulike tema å velge mellom, og mitt valg er Nei Til Narkotika. I dag skal jeg arbeide med informasjonsbrosjyren og stilhistorien jeg har valgt er ekspresjonisme. Ekspresjonisme betegner en kunstretning og en uttrykksform, og har preget de fleste kunstneriske disipliner som billedkunst, litteratur, musikk, teater, film og arkitektur. At et kunstverk er "eksprosjonistisk" betyr gjerne at verket uttrykker kunstnerens indre følelser, gjennom en subjektiv og forvridd fremstilling av den ytre verden. Uttrykket i ekspresjonistisk billedkunst er ofte kantete, nervøst og voldsomt. 

Inspirasjon til ekspresjonismen:


http://4.bp.blogspot.com/_OIY4qBr_T7I/SS5vGJsTyvI/AAAAAAAAABs/xRsRCUDxMDc/s320/munch+-+skrik.jpg

http://kunstskoleniasgardstrand.com/Bilder/Arsutstiling%202007-08/2Klasse/Bilder/Eva%20Hem%2001.JPG

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Egon_Schiele_009.jpg

http://vardafjell-2mk-0910.wikispaces.com/file/view/edvard_much_hode_ved_hode.jpg/124872053/edvard_much_hode_ved_hode.jpg

http://wiki.natives.no/groups/3mp25/weblog/033b3/images/__thumbs__/9e58d.jpg


 

Mediemøter 2, Å forstå medietekster ut fra historien, kap 19

1. Hva mener vi med stilhistore?

Det viktigste er kanskje tradisjonene på hvorfor ting ser ut som de gjør. Med stilhistorie menes det at hver periode har sin stil. Stilhistorie handler blant annet om hvordan interiør, møbler, arkitektur, bruksting og klær har fått sitt uttrykk og utseende. I utviklingen av uttrykk er det mange faktorer som virker inn, for eksempel tradisjoner, brudd med tradisjoner, teknologiske oppfinnelser, nye ideer, samfunnsforhold, historiske hendelser, tilgjengelige materialer og moteretninger. Innenfor en periode er det en stil og enten om man ser på litteratur, interiør, musikk, bilder og eller arkitektur, vil noen trekk gå igjen innenfor samme tidsperiode.¨

2. Hva er forskjellen på modernitet og modernisme?

Modernitet er det som bryter med det tradisjonelle, det som har vært. Modernitet er det som er nytt, og som hører hjemme her og nå. Modernisme refererer til et bredt spekter av uttrykksformer, som ble påvirket av det moderne industrialiserte samfunnet i andre halvdel av 1800-tallet. Når det gjelder form og innhold markerer modernismen et klart brudd med tidligere stilperioder. Modernistene forkastet tradisjonene og ville finne nye måter å uttrykke seg på.

3. Hva kjennetegner postmoderne tekster?

Det som kjennetegner postmoderne tekster er at de henviser gjerne til andre tekster gjennom det som kalles intertekstualitet. Et eksempel er filmer som viser til andre filmer. Det hele gjøres gjerne med en ironisk distanse.

4. Hva skiller hypertekst fra vanlig tekst? Husker du første gang du brukte et hypertekstsystem?

Gjennom bruk av hypertekst får dataspill og weben muligheter til helt andre uttrykk enn film og bøker. Bruken av hypertekst har skapt en rekke nye sjangere og uttrykksformer. Til å begynne med besto innholdet på weben av tekst og bilder, men ble gradvis integrert med andre tekstformer som lyd og levende bilder. Nytt er imidlertid at alt settes sammen til ett uttrykk, og ikke minst skaper standarder. Jeg husker ikke første gang jeg brukte et hypertekstsystem. 

Bauhaus produkt

Bauhaus oppgaven gikk på å lage en informasjonsplakat om Bauhaus i Bauhaus stil. Etter å ha kjikket på inspirasjon satte jeg i gang. 

Dette var begynnelsen på mitt første forsøk:

Derfor begynte jeg på ny:

Utvikling av produkt:Ferdig Bauhaus plakat:Bauhaus inspirasjon

I dag skulle vi arbeide med to oppgaver hjemme. Den første oppgaven var: Lag en info-plakat om Bauhaus-stil i BAUHAUS-stil. Se linker og inspirasjon om stilen! Det er lov å klippe og lime info om stilen inn i plakaten. 

 Jeg begynte oppgaven med å se på inspirasjon, noe som alltid er veldig viktig. 

Bildene er hentet fra: http://www.smashingmagazine.com/2009/08/02/bauhaus-ninety-years-of-inspiration/


http://seany-mac.deviantart.com/art/quot-EL-quot-poster-42351022

http://benedictbatumbakal.deviantart.com/art/Bauhaus-93-93564106

http://seany-mac.deviantart.com/art/quot-EL-quot-poster-42351022

http://curseofthemoon.deviantart.com/art/bauhaus-69245492

http://matthewdjones.deviantart.com/art/AG-Ideas-Poster-Bauhaus-esq-55633881

http://dt1087.deviantart.com/art/Bauhaus-Poster-52653716

http://sharkaholic.deviantart.com/art/Bauhaus-Nude-59304920

 

hits