januar 2012

Stop motion film ferdig

Her er den ferdige filmen:  

Grunnen til at jeg blogger så sent er for at det tok en evighet å laste opp filmen på youtube. 

Redigering

Nå holder jeg på å redigere animasjons filmen. Har stilt på hurtigheten og rendret den, holder på å legge på musikk nå. Så skal jeg lage intro og outro. Etter dette er filmen ferdig!

Bilder: 


Ferdig med bildene

Da var jeg ferdig med å ta alle bildene til animasjons filmen. Jeg har tatt en god del bilder. Jeg skal nå åpne Premiere Pro og legge inn bildene slik at jeg kan lage en film ut av dem. Da må jeg finne ut hvilke bilder jeg ønsker skal være med og hvilke jeg skal slette bort. Jeg må også justere hastighet på de bildene jeg ønsker skal være hurtigere eller saktere. Når dette er gjort må jeg finne musikk, en sang eller melodi som passer til budskapet mitt med filmen. Til "slutt" er det intro og outro som må lages. Jeg har en ide til hvordan de skal være så da er det bare å vente til jeg legger ut hele filmen på bloggen. Helt til slutt er det å fikse småfeil og slik, gå i gjennom filmen flere ganger til jeg blir fornøyd. 

Noen bilder fra filmen:

 

Animasjon

Begrepet animasjon kommer fra engelsk og henger sammen med det latinske ordet for sjel. Animasjon er når en viser stillestående bilder fortløpende etter hverandre og det oppstår en illusjon av bevegelse. Animasjon defineres som alle filmtyper som ikke er realfilm. Realfilm er vanlige filmopptak av virkelige bevegelser. Animasjonsfilmer skaper et slikt synsbedrag og inntrykk av liv og bevegelse. 

Bildehastighet er veldig viktig når en skal lage animasjon, som vil si bevegeliggjøring av ellers stillestående objekter. 

Tegnefilm, stop motion, dataanimasjon eller en kombinasjon av disse er de mest vanlige typene animasjonsfilm.

 

Dagen i dag

I dag har jeg da jobbet med bildene til stop motion filmen. Er nesten helt ferdig med alle. Har tatt utrolig lang tid i og med at det er så masse bilder som skal tas. Batteriet gikk til og med tomt for en liten stund siden så nå er det på lading til i morgen når jeg skal ta de siste bildene jeg mangler, er ikke mange. 

En liten begynnelse av filmen jeg satt sammen for å vise hva stop motion er, (skal ikke bruke denne sangen til den ekte filmen) :

Stop motion er en metode man kan bruke for å lage animasjons film. Man tar bilder med et vanlig kamera og setter de sammen etterpå til en film. Med stop motion er det veldig viktig å ta bilde for hver eneste bevegelse, for å få et best mulig resultat. Jeg har selv erfart i gjennom disse to ukene at stop motion er veldig gøy å holde på med. Samtidig som man tar bilder får man gjøre noe med hendene, altså fikse figurene(godteriet) og diverse (som jeg har gjort på denne lille kortfilm-begynnelsen). 

Tatt for masse bilder? Tomt batteri i hvertfall :)

God helg! :-)

 

 

Videre i prosessen, stop motion

Da har jeg kommet veldig godt i gang og jeg stortrives med dette læringsoppdraget! Utfordringen i dag tidlig var å få kameraet til å fokusere på en enkelt bjørn, men det gikk seg til etter litt stilling på kamerat. Veldig gøy å se utviklingen fra hvert enkelt bilde, og gleder meg til å sette alle bildene sammen til en film. 

Bak kulissene: 


Skuespillerne:
 

Planen for i dag

I dag skal jeg jobbe med stop motion filmen min. Jeg skal bli ferdig med alle bildene så får jeg se hvor langt jeg eventuelt kommer med redigeringen. Jeg har alt satt opp location og alt er klart. Jeg begynte litt i går med å ta noen bilder. Så da er det bare å fortsette videre, så skal jeg oppdatere videre i prosessen :)

Location 

Oppsummering av dagen

I dag har jeg jobbet med synopsis og storyboard. Jeg har også vært å handlet inn utstyr jeg trenger og fikset location.  

Location:

"Skuespillerne"

Jeg skal flytte locationen hjem. Slik får jeg bedre tid til å ta alle bildene og har ikke slikt tidspress på meg. Jeg kan jobbe hele uken med dette hjemme siden vi ikke har mediefag før fredag. 

Storyboard

Da er jeg ferdig med storyboardet til animasjons filmen. Det ser slik ut:Og selvsakt et bilde mens jeg arbeidet med det:
 

Synopsis

Da var synopsisen til animasjons filmen ferdig. Et synopsis er en kort beskrivelse av en filmide. 

Nå skal jeg bruke tid på storyboardet. Et storyboard er bildemateriale som en instruktør og kameramann lager sammen for å vite hvordan filmen skal være. Storyboardet beskriver hver nye kamerainnstilling og gir et overblikk over hvilke vinkler som skal brukest. Storyboardet er til hjelp for de som skal lage filmen. 

Ferdig tankekart og ide

Da er jeg så og si ferdig med tankekartet mitt + ideen er så noenlunde klar. I dag har jeg jobbet mest med tankekartet mitt og prøve å finne en av ideene jeg skrev ned. Jeg brukte også en del tid på å finne mer inspirasjon. Jeg hørte også på masse sanger for å bestemme meg for en sang som jeg skal ta utgangspunkt i.

Kort om hva ideen min går ut på: Gummibjørner (godteri) danser og har en god stemning, men så kommer det masse godteri slanger, krokodiller og diverse dyr og prøver å ta dem. Men bjørnene står sammen og lar seg ikke bli tatt over. Bjørnene løper deretter etter de andre dyrene og jager dem vekk. Så blir det god stemning igjen og dansen avslutter. Sangen jeg har tatt utgangspunkt i er When we stand together av Nickelback. 

Tankekart:
Ide


Mer inspirasjon + tankekart

Jeg jobber med tankekart nå mens jeg ser på litt mer inspirasjon. 

Tankekartet så langt:
Mer inspirasjon

 

 

 

Inspirasjon til animasjonsfilm

Jeg legger ut noen youtube filmer som gir meg inspirasjon.

Stop motion

Læringsoppdraget som skal være denne uken og neste har vi fått valget mellom å lage en animasjonsfilm, enten i stop motion eller flash. Jeg har da valgt Stop motion. Stop motion er å sette sammen mange bilder til det blir en animasjonsfilm. 

Læringsoppdraget går da ut på å lage en animasjonsfilm i stop motion. Kravet er at innholdet skal fortelle noe, det skal være et poeng. Det skal også være en tydelig slutt. Jeg skal ta utgangspunkt i en sangtekst. Jeg må også jobbe mye med idearbeid. Dette er viktig! 


Her er noen sanger jeg har skrevet ned som jeg vurderer å ta utgangspunkt i. 

Ideutvikling og kreativitet

I dag jobbet vi i en skoletime med teori i mediedesign boken. Vi leste om ideutvikling og kreativitet. Noe vi lærte var:

- Stol på deg selv

- Det skal ikke være regler

- Du skal alltid ha papir og blyant tilgjengelig

- Finne frem til en løsning som formidler budkapet best mulig

- Begunn ideer, FORKLAR!

Skissestadiene: Fyrstikkeskeskisser, grovskisser, arbeidsskisser, presentasjonsskisser, instrukser til fotograf - skissefoto og storyboard. 

Kreative valg: Formater, bildebruk, lyd, skrifter, komposisjon, typografi og bilder.


Flash

I de tre siste timene av media lærte vi om programmet flash som vi kan bruke til å animere.Vi prøvde oss litt i programmet.
Animasjon uke 3-4. Stop motion + øvelse

I uke 3 og 4 skal vi ha animasjon og lyd. I de tre første timene har vi lært om stop motion + hatt en øvelse. Vi fikk se en del filmer på youtube og fikk inspirasjon. Øvelsen gikk ut på å å prøve seg litt med stop motion. Vi tok bilder

Øvelse til stop motion
 

Repetisjonsoppgaver side 31

I dag har vi gjort noen repetisjonsoppgaver til et kapittel vi leste i fellesskap i medietimen. Under legger jeg ut to av repetisjonsoppgavene:

Hva er en strategi?

Strategi er et utrykk hentet fra militæret, og henspiller nettopp på hvordan man bør planlegge en operasjon.

 

Hva er viktig i de ulike fasene?

Forankring: virksomheten skal ha et klart mål med strategien, og at alle som arbeider der, bør kjenne til målet og være involvert i prosessen.

Situasjonsanalyse: En populær metode er å gjøre en SWOT-analyse. Dette står for styrker, svakheter, muligheter og trusler.

Planleggingsfasen: Her konkretiseres målene som ble diskutert i forankringsfasen. Hva vil vi oppnå? Vi kan ha som mål at flere skal ha hørt om organisasjonen, at folk skal ha et mer positivt forhold til organisasjonen, eller at de skal melde seg inn i den.

Gjennomføring: Dette betyr rett og slett at man gjennomfører de aktivitetene man har planlagt. Man kan enten benytte egne medarbeidere eller leie inn eksterne byråer. Man har laget et budsjett og en fremdriftsplan, og definerer ulike deadlines for når de forskjellige tiltakene skal være gjennomført.

Evalueringsfasen: Evalueringen kan integreres i gjennomføringen ved at man ved ulike deadines/milepæler måler effekten og vurderer endringer. Vi måler effekten av kunnskaper, holdninger eller atferd og evaluerer om målene er oppnådd. Deretter gjennomgår vi de forskjellige fasene i strategien for å vurdere om de er gjennomført på en god nok måte. 

hits