Journalistikk uke 6-7

Refleksjon ferdig!

Refleksjonen til journalist læringsoppdraget er ferdig og innlevert! :-)
Bakgrunnsartikkel prosess og ferdig produkt

Da er jeg ferdig med bakgrunnsartikkelen. Det har gått veldig bra i dag, jeg har jobbet effektivt og har kommet i mål. Her er noen screenshots om hvordan bakgrunnsartikkelen har utviklet seg.

 


Ferdig produkt


Tankekart og skisser

Har laget et tankekart om hva jeg skal ha med i bakgrunnsartikkelen min. Jeg har også skrevet ned hva jeg skal bruke i titellen, for eksempel brødtekst, mellomtittel, faktaboks osv. Jeg har tegnet et eksempel (jeg tror jeg skal gå for) på oppsettet av artikkelen min. 

Skisser

Tankekart


Research om Kashmir-konflikten

Kashmir-konflikten foregår mellom Pakistan og India og har pågått siden delingen av det britiske India i 1947. Kashmir er et fjellområde som både hører til India og Pakistan. Krigen går ut på at begge landene ønsker Kashmir. Kashmir-konflikten betraktes som som en grunnleggende årsak til det vedvarende fiendskap som har preget forholdet mellom Pakistan og India.

Det gamle fyrstedømmet Kashmir stod da formet fritt til å slutte seg til et av landene. Den daværende fyrsten Maharaja Hari Singh var hinduist mens folkeflertallet i Kashmir var muslimer. Høsten 1947 rykket stammekrigere fra Pakistan inn i Kashmir til støtte for et lokalt muslimsk opprør. Da bedde fyrsten Hari Singh om militærhjelp fra India. Som motytelse måtte han melde Kashmir inn i Den indiske union. 

Med støtte fra Pakistan dannet muslimske ledere en regjering i det nordvestlige området, som ble kalt Azad Kashmir("Fritt Kashmir"). Indiske tropper stanset de muslimske opprørsstyrkene etter landvarige kamper. Januar 1949 trådte våpentillstand i kraft ved FN-megling. Som en midlertidig ordning ble det nå trukket en våpenstillstandslinje som delte Kashmir i et indisk- og et pakistansk-administrert område. 

Siden 1947 har både India og Pakistan gjort krav på hele Kashmir. 

Grunnen til at begge landene vil ha Kashmir er på grunn av Kashmir er et fjellområde som er rikt på naturressurser som korn, mais, bomull, frukt og te. I tillegg er Kashmir et fjellområde som er rikt på snø og vann. Dermed kan begge landene utnytte vann og produsere elektrisitet, som begge landene mangler. 

Kilder: http://snl.no/Kashmir-konflikten og http://www.daria.no/skole/?tekst=11971


http://tux1.aftenposten.no/objekter/bilder/t10542.gif

Bakgrunnsartikkel

Jeg skal lage en bakgrunnsartikkel om Kashmir konflikten i Pakistan og India. Mulige vinklinger av saken er:

- Hvorfor er Kashmir så viktig?

- Hvor mange har blitt drept?

- Hvem tar skade av dette?

- Hva er spesielt med Kashmir?
Powerpoint, Del 1 av læringsoppdraget

Nå har jeg jobbet i tre skoletimer med powerpoint til en presentasjon om Pakistan jeg skal ha på mandag. Dette er som sagt del 1 av læringsoppdraget denne og neste uke. Jeg er nesten ferdig med powerpointen, skal gjøre resten i helgen. Powerpointen/presentasjonen skal inneholde:

- Fakta om landet

- Politiske og sosiale forhold (f.eks. ytringsfrihet, konflikt, fattigdom, kriminalitet, helseforhold, korrupsjon, m.m.)

- Kultur og religion

- Vurdering av hvordan det vil være å reise til landet som norsk journalist

- Forslag til ulike temaer/saker som er aktuelle for en norsk journalist som skal reise ned i morgen

- Hva er det som foregår i landet?

Praktiske tips for en norsk journalist som reiser ned (i korte trekk). Eks: ambassade, nasjonale og internasjonale organisasjoner som han/hun bør ha kontakt med. 

- Andre nyttige kontakter?

- Vær å være obs på

- Vaksiner, myntenhet, etc.

Powerpoint:


Læringsoppdrag uke 6-7

I dag fikk vi oppgavene til læringsoppdraget. Del 1 skal vi gjøre før vi går hjem i dag og går ut på følgende: Presentasjon av et selvvalgt land. Jeg skal ha en presentasjon om landet Pakistan. Presentasjonen skal være en briefing for en utenriksreporter som skal reise til Pakistan for å lage saker til norske medier.

Del 2 går ut på følgende: Internasjonal bakgrunnsartikkel. Jeg skal skrive en journalistisk sak for print fra Pakistan. Saken skal ta opp et aktuelt tema, og den skal vinkles for brukt i norsk media. Jeg skal lage en layeout og presentere det som et magasinoppslag over minst to A4.sider.

Del 3 går ut på en kunnskapstest på It's Learning som er basert på gjennomgått stoff. Kap. 17 Journalistikkens rolle og Kap. 18 Journalisten på jobb. 
Oppsummering av kapittel 18, Journalisten på jobb

Den teknologiske og digitale utviklingen har gjort det lettere å være en journalist. Ting fra papir, penn og oppslagsbøker er erstattet med mobiltelefon og datamaskin. En journalist er alltid på jobb og er aldri ferdig utdannet. Journalister jakter stadig på noe nytt. Redaksjonen består av medarbeidere som har ansvar for redaksjonelt innhold. Det vil si alt utenom annonser og reklame. Alle aviser har en ansvarlig redaktør. Deadline er noe som er veldig viktig innen avisene, som vil si en tidsfrist for når sakene skal være ferdige og klare til neste utgave av avisen. Vaktsjef er en nædvendig jobb i en stor avis. En vaktsjef er redaksjonens arbeidsleder. Han holder rede på hvilke saker de ulike journalistene jobber med og at de blir innlevert til deadline. 

Hvordan finne en nyhet? En klassisk måte å avgjøre om en hendelse er en nyhet er å bruke eksempel: Hund biter mann = Ingen nyhet. Mann biter hund = nyhnyhet. En nyhet er noe uvanlig, overraskende, gledelig eller sjokkerende. 

Kilder og kildekritikk. En journalist skal aldri basere saken sin på hva en kilde sier. En skal alltid ha flere kilder i en sak. Kildene har to funksjoner: Ideer og informasjon. Alle redaksjoner får tips fra publikum. De fleste blir høflig avvist mens noen ganger kan det bli til en første side sak med litt journalistisk arbeid. 

Nyhetskriterier beskriver hvilke elementer som gjør noe til en nyhet. KVISA - de fem nyhetskriteriene: 

- Konflikt

- Vesentlig

- Identifikasjon

- Sensasjon

- Aktualitet

Hvordan formidle nyheten - den omvendte pyramiden:

Historiene må inneholde korrekt info som er klar og lett å oppfatte. Nyhet = hovedpoeng først. Den omvendte pyramiden går ut på å begynne med det nyeste og går bakover i tid. 

Journalistens gode hjelpere: 

- Hvem?

- Hva?

- Hvor?

- Når?

- Hvordan?

- Hvorfor?

En sak blir til: Når du skal lage en sak begynner en med hvem og deretter hva. Etter desse fortsetter en med hvor, når, hvordan og hvorfor. 

Journalistikkens sjangere deler vi i tre grupper: 

- Nyheter

- Kommentarer

- Feature

Reportasjer og artikler bruker gjerne den såkalte "fisken" som skrivemodell. Men kan også bruke den klassiske dramaturgiske modellen. Kommentar eller featurereportasje kan man også bruke en sirkulær modell. 


"Fisken"


Klassisk dramaturgi modell

Enemy Image

Nå har vi sett filmen Enemy Image. Filmen går ut på å vise oss hvordan media formidler krig i gjennom tv. Først i Vietnam krigen fikk vi mennesker se alt fra krigen på tv, det var ingen sensur. Dette medfølgte at Amerika ble delt i to. Halve Amerika var mot krigen mens den andre halvparten var for. Menneskene såg bildene og hva som skjedde i Vietnam. Da gjorde mange seg opp en mening. Amerika ble som sagt delt i to som resulterte i at Amerika tapte krigen. Amerika gav mediene skylden. Etter denne krigen ble mye sensurert. Det var militæret som bestemte hva som skulle vises og hva som ikke skulle vises. Da fikk alle journalistene den samme informasjonen og militæret hadde kontroll om hva som ble vist i media. Journalistene måtte derfor vinkle det fra sin side, være kreativ. Menneskene rundt i verden fikk ikke se ekte bilder om hvordan krigen var. Bare det som var "positivt" men den. Menneskene fikk ikke se alt det negative som død, blod osv..

Det er journalister med kamera over alt. Over alt i verden er det noen som fanger opp informasjon om hva som skjer og formidler dette videre. Tv skal ta oss med overalt og vise oss alt.

Vietnam var den første krigen som ble vist på Tv. Journalistene risikerte livet for å få informasjon og bilder når det var krig. Det var ingen mennesker som hadde sett krig som dette. De første bildene av døde mennesker ble fotografert. Militæret sa: "Ingen døde kropper, ingen informasjon".  Etter at de eksploderte Sør Vietnam. 

Nå var det ikke bilder om alt som skjedde i krigen, bare helter. Iikke blod eller død. 

Media måtte skrive under på en kontrakt til militæret for å være med dem og se krigen. Kontrakten gikk ut på at media ikke fikk ta bilder eller filme hva de ville, de fikk heller ikke lov til å intervjue hvem dem ville. Media måtte holde seg til militæret hele tiden slik at de ikke forsvant og kanskje aldri kom tilbake. Dermed har de en ramme de må holde seg innenfor. 


Bildet fra: http://www.edu.linkoping.se/berzelius/Vapen/krut.html

Oppsummering på tavla

I andre time hadde vi en oppsummering på tavla om hva vi husket fra sist uke om journalistikk. 

- Vær varsom plakaten

- Redaktørplakaten

- Samfunnskritisk

- Dagsorden

- Gravende journalistikk

- Redaksjonsmøte

- Beskyttelse av kilder

- Konvergens

- Wallraffing

- Vaktbikkje

- Informerende journalistikk

- Fjerde statsmakt (de tre andre statsmaktene er: Domstolen, Stortinget og Regjeringen)

 
Bildet fra: http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/03/528588.html

Journalistikk

 På torsdag leste vi i boka Mediemøter 2, del 5, journalistikk. 

En liten oppsummering av noe vi lærte:

- I et demokrati har journalistikken to hovedoppgaver, informasjonsoppgaven og kritikkoppgaven. 

- Redaktørplakaten: Beskriver redaktøren plikter og rettigheter. 

- Referatjournalistikk: Journalisten er til stede og skriver et nøytralt og balansert referat av det som ble sagt, og det som foregikk. 

- Undersøkende journalistikk: Journalisten kan også velge å se nærmere på bakgrunnen for det som blir sagt, eller det som foregår. Det kan også være at hun prøver å finne ut hva som ikke blir sagt eller gjort.

- Gravende journalistikk: Journalisten må grave fram opplysninger som noen kanskje prøver å skjule. 

- Wallraffing: En kontroversiell journalistisk metode, som av og til blir benyttet for å dokumentere kritikkverdige forhold. 

- Sjekkheftejournalistikk: Bedriften betaler større og mindre summer til personer som for eksempel kan fortelle intime historier om kjendisers privatliv.

- Vær Varsom-plakaten: Regler for hvordan journalister bør oppføre seg. Benedicte Louise

Benedicte Louise

17, Karmøy

Dette er en skoleblogg. Jeg går på Medier og kommunikasjon på Åkrehamn. På denne bloggen kommer idearbeid, prosessen i arbeidsperioden og ferdige produkter.

Kategorier

Arkiv

hits