Forberedelse medieeksamen

Prosess og ferdig produkt

Da har jeg levert oppgave 2. Prosess:

Jeg hadde en ide om å lage 3D effekt på designet. Men hver gang jeg prøvde så klikket datamaskinen og jeg måtte restarte den. Det kom slik som dette hver gang:

Firkanten skulle egentlig være en sirkel, men den ble slik som dette da jeg tok 3D effekt på. Jeg aner ikke hvorfor... Men etterhvert fikk jeg en ny ide. Og denne firkanten skal være en harddisk. Det er lov å dele, og harddisk symboliserer dette. Produktet ble ikke som jeg hadde planlagt, men nye ideer dukker opp mens en arbeider. 

Idearbeid til oppgave opphavsrett

Da er jeg i gang med oppgave to der jeg skal lage et t-skjorte design med tema opphavsrett. Opphavsrett er eneretten som skaperen får til å fremstille eksemplarer av skaperverket og ved å gjøre det tigjengelig for almennheten. Jeg har valgt å lage design for CC som er Creative Commons. CC er en organisasjon som jobber for å øke antallet åndsverk som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på. Jeg syns det var litt vanskelig å lage tankekart så det ble ikke så stort, men noen punkter ble det: 

Skisser:Prosess og ferdig produkt

Da er jeg ferdig med den første oppgaven, lage t-skjorte design med tema ytringsfrihet. 

Først fant jeg en hvit t-skjorte på internett

Deretter laget jeg denne. Jeg brukte Ellipse Tool for å lage alle sirklene i ulike former. Den største som er hodet la jeg en Radial Gradient på med oransje og gul. Resultatet ble slik:

Hånden laget jeg med Pen Tool. 

Deretter satte jeg elementene på t-skjorten og det ble slik: Jeg synes det var litt mer vekt på høyre side så dermed la jeg til tekst for å fordele vekten og det ble mer informerende:

Resultat:
Idearbeid til oppgave ytringsfrihet

Oppgaven går ut på å lage et t-skjorte design som tar opp problemstillingen rundt temaet ytringsfrihet. Jeg begynte med å lese om ytringsfrihet og deretter se på inspirasjon. Nå er jeg ferdig med idearbeidet til oppgaven. 

Ytringsfrihet er at en skal få ha egne meninger og skal få ytre seg. En skal også få gi og mota opplysninger, uansett hva medie en bruker. 

Tankekart

Skisser


hits