Adobe uke 13

Tutorial nr 8

Da er jeg endelig ferdig med den siste tutorialen, nr 8. Denne tutorialen har jeg arbeidet med i både photoshop og indesign. Det var litt vanskelig å arbeide med denne på grunn av at den ikke ble lik som tutorialen. Dette var på grunn av når jeg lastet ned de ulike brushes og patterns så fikk jeg bare noen få, og ikke alle de som på tutorialen. 

I denne tutorialen har jeg brukt verktøy som: Drop Shadows, Pattern Overlay og Gradient.

Jeg startet med å lage et dokument i indesign. Da laget jeg tre sider. 

Her har jeg laget margen på bokcoveret. 

Dokument i photoshop

Ferdig produkt


Tutorial nr 7

Da er jeg ferdig med tutorial nr 7. Denne tutorialen var i programmet illustrator. I denne tutorialen ble det laget en kubistisk logo. 

I denne tutorialen var det viktig å ha åpent: Gradient, Swatches, Transparency, Pathfinder, Character og Layers. Jeg har også brukt verktøy som: Pen Tool, Line Tool, Divide, Ungroup, Rectangle Tool, Eraser Tool, Eyedropper Tool, Kerning og tracking. 

Jeg begynte først med å ta screenshot av skissen som hørte til tutorialen. Deretter brukte jeg Pen Tool til å markere rundt skissen slik at jeg fikk en egen figur. 

Skiftet farge til brun. 

Deretter brukte jeg verktøyet Line Segment Tool til å lage streker med.

Slik at det ble som dette:

Deretter markerte jeg bare linjene ved å først markere alt og deretter holde shift inne og klikke på bakgrunnsformen av fuglen. Deretter velger jeg Compound Path - Make. Så markerer jeg hele figuren og trykker på Divide og til sist Ungroup. 

Her lager jeg mine egne fargebokser. 

Skifter farger til disse: 

Derteter velger jeg hver enkelt del på fuglen og velger en av fargene

Så lager jeg gradient på alle farge boksene og deretter trykker på hver enkelt del på fuglen og velger en gradient. 

Deretter er det å velge Group for at alt skal bli til ett. 

Typografi er viktig i logo arbeid. Her har jeg skrevet inn logo navnet og valgt en typografi som jeg lastet ned på internett.

Jeg trykker på Show Grid slik at jeg får opp disse rutene slik at jeg kan få logo og figur beint, der jeg bruker rutene til dette.

Create Outlines.

Og Ungroup, da kan jeg arbeide med hver enkelt bokstav. 

Til slutt var det å justere på Kerningen og Trackingen. 

Ferdig produkt

Tutorial nr 6

Da har jeg jobbet med tutorial nr 6 som var i programmet photoshop. I denne tutorialen skulle jeg "henge" på maling på en sko og en vifte på veggen. Det skulle da se ut som om malingen kom fra skoen og viften i bevegelse. Jeg syns det var litt utfordrende å få malingen til å bli lik farge som de på skoen slik at det såg ekte ut. Jeg brukte en del tid på dette.

I denne tutorialen bruker jeg verktøy som: Layer Masks, Quick Selection Tool, Color Range, Hue/Saturation, Create Clipping Mask, Eraser Tool, Blend Mode (Multiply) og Transform - Perspective. 

Her har jeg da begynt med å legge inn en sko fra Nike jeg fant på nettet. 

Dene bakgrunnen var også å finne på nettet, så da limte jeg denne inn.

Her fjerner jeg den hvite firkanten rundt malingen ved å gå på Color Range og deretter klikke på det hvite i bildet jeg vil fjerne. 

Etter å ha trykket Delete blir det som dette, og deretter må jeg trykke Command D for å fjerne markeringen.

Jeg legger på en Layer Mask og med svart markert bruker jeg verktøyet Brush til å fjerne det av malingen jeg ikke ønsker å ha med. Deretter legger jeg på en Hue/Saturation og deretter høyreklikker og velger Create Clipping Mask (da blir det bare malingen jeg kan fjerne på). 

Her har jeg da lagt inn to malinger til og gjort det samme med disse.

Hue/Saturation blir brukt her for å justere malings fargene slik at de blir like som de på skoen.

Deretter var det å lime inn en fane. 

Jeg velger Blend Mode - Multiply slik at det hvite fjernes.

Perspektivet må justeres på slik at det ser ekte ut. Da går jeg på Edit - Transform - Perspective og deretter drar jeg i punktene for å justere perspektivet. Da ble det som dette:

For å få viften til å se ut som den er i bevegelse bruker jeg Elliptical Marquee Tool og lager en sirkel inn i viften. Jeg velger Blur - Radial Blur og trykker Ok. Da ser det ut som viften er i bevegelse. 

Til slutt legger jeg til Tekst ved hjelp av Horizontal Type Tool. Egentlig skulle jeg i følge tutorialen lastet ned tekst sammen med en sko på NIKE-iD sin side, men det ble noe tull med siden etter første gangen jeg var på den så jeg fikk ikke dette til. Derfor ble dette alternativet:

Ferdig produkt

Tutorial nr 5

Den andre tutorialen jeg har arbeidet med i dag har også vært innen programmet illustrator. Som med tutorial nr 4 har jeg også brukt photoshop til å presentere det ferdige produktet i denne tutorialen. 

Hovedfokuset for læring i denne tutorialen er typografi og presentasjon av produkt. Boksene som er viktig å ha fremme i tutorialen i illustrator er: Gradient, Swatches, Transparency, Pathfinder, Character, Color og Layers. Andre verktøy som blant annet blir brukt er: Star Tool, Round Corners, Multiply, Type Tool, Type on a Path Tool og Film Grain. I photoshop blir det brukt: Hue/Saturation, Drop Shadow og Levels. 

Illustrator:

Ferdig produkt:

Presentasjon av produkt i photoshop:
Ferdig presentert produkt:


Tutorial nr 4

I dag har jeg arbeidet med en tutorial innen programmet illustrator. Jeg brukte også photoshop på slutten av tutorialen for å legge på gradient og brush. Jeg brukte altså photoshop til å presentere logoen. 

Verktøyene som blir brukt i illustrator til denne tutorialen er blant annet Type on path, Star Tool og Appearance Panel. Tutorialen var enkel og grei. 

Illustrator:
Ferdig produkt i illustrator

Photoshop:


Ferdig produkt i photoshopTutorial nr 3

Da har jeg arbeidet med tutorial nr 3 som jeg har jobbet med i programmene Photoshop og Indesign. Denne tutorialen gikk ut på å lage et oppsett av brosjyre. Den var enkel og grei og jobbe med. Utfordringen med denne tutorialen var å finne et bilde i og med at bilde som han som lagte tutorialen brukte ikke var å finne. Dermed ble det dette bilde som viser under. 

Her har jeg delt opp A4 arket i photoshop ved hjelp av linjalen. 

Her har jeg markert den tredje delen av A4 dokumentet og valgt Copy og Paste. 

Deretter har jeg hukket av øynene på de andre lagene utenom det tredje. Og her har jeg justert på Hue/Saturation.

Her har jeg valgt Paste slik at det blir som dette:

Satte de sammen

Deretter markerte jeg det ytterste laget og valgte Stroke. Et hvitt Stroke.

Edit - Transform - Warp for å kunne dra og vri på delen. 

Her har jeg hukket på øyet til bakgrunnen igjen og deretter vridd og dratt på den første delen slik at det ser slik ut:

Og her har jeg gjort det samme med den andre delen:

Ferdig produkt i photoshop

Her har jeg delt opp et A4 dokument i Indesign ved hjelp av linjalen. 

Her har jeg limt inn bilde som jeg lagte i photoshop.

Type Tool bruker jeg for å skrive inn tekst.

Og ferdig produkt i Indesign.


Tutorial nr 2

Da er jeg ferdig med tutorial nr 2 i programmet photoshop. Denne var kort og grei. Men det som var vanskelig med denne var at jeg ikke fant bildene og fonten som ble brukt. Derfor ble det ikke helt likt som tutorialen, men jeg har prøvd og gjort det mest mulig likt.

I denne tutorialen blir det brukt verktøy som blant annet Free Transform, Crop Tool, Levels, Gradient, Horizontal Type Tool, Drop Shadow og Stroke. 

Ferdig Cropet bilde

Justerer på Levels

Legger på Gradient

Justerer gradient

Legger på Drop Shadow på teksten

Her legger jeg på Stroke på de tre bildene

Ferdig produkt


Adobe uke 13

Denne uken skal vi arbeide med ulike tutorials til tre programmer, Indesign, Photoshop og Illustrator. I dag er kravet at vi skal fullføre og dokumentere tre tutorials. Jeg er nå ferdig med den første tutorialen som var til programmet photoshop. Jeg tok veldig mange screenshots men har plukket ut 10 av dem som viser prosessen. 

I denne tutorialen blir flere bilder satt sammen for å lage en komposisjon. Jeg har arbeidet med nye verktøy og lært mye nytt. Det var en veldig lærerik tutorial som var svært kjekk å jobbe med. 

Verktøy som jeg har jobbet med er blant annet Gradient, ulike funksjoner i Layer Style, Color Range, Magic Wand Tool, Eraser Tool, Create Clipping Mask, Fletten Image, Burn Tool, Convert to Smart Object, Lens Flare. 

Her er den "originale" ferdig.Her har jeg jobbet med lys over skulderen. 

 

hits